ค้นหาพรรณไม้

ต้นไม้ทั้งหมด

หน้าที่ 7 รายการที่ 37-42 จาก 42 รายการ

แคฝรั่ง

ชื่อสามัญ

Nicaraguan cocoa shade

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

แปรงล้างขวด

ชื่อสามัญ

Weeping bottle brush

ชื่อวิทยาศาสตร์

Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don.

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE

โพศรีมหาโพ

ชื่อสามัญ

Sacred fig, Pipal ree, Bodhi Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus religiosa L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

โมกบ้าน

ชื่อสามัญ

Water jasmine, Wild water plum

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wrightia religiosa (Teijsm & Binn.) Benth. ex Kurz

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ไทรย้อยใบแหลม

ชื่อสามัญ

Benjamin’s fig, Golden fig, Weeping fig

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus benjamina L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ไผ่สีสุก

ชื่อสามัญ

Lesser Thorny Bamboo

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bambusa flexuosa Munro

ชื่อวงศ์

POACEAE