ค้นหาพรรณไม้

ต้นไม้ทั้งหมด

หน้าที่ 6 รายการที่ 31-36 จาก 42 รายการ

หางนกยูงฝรั่ง

ชื่อสามัญ

Flamboyant Tree, Flame of the Forest, Peacock Flower

ชื่อวิทยาศาสตร์

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

หูกระจง

ชื่อสามัญ

Ivory Coast almond, Black afara

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia ivorensis A. Chev.

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

หูกวาง

ชื่อสามัญ

Indian almond, Tropical almond

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia catappa L.

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

อินทผลัม

ชื่อสามัญ

Date palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phoenix dactylifera L.

ชื่อวงศ์

ARECACEAE

อโศกเซนคาเบรียล

ชื่อสามัญ

Asoka tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monoon longifolium (Sonn.) B. Xue & R. M. K. Saunders

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE

เสลา

ชื่อสามัญ

Thai bungor

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagerstroemia loudoni Teijsm. & Binn.

ชื่อวงศ์

LYTHRACEAE