ค้นหาพรรณไม้

ต้นไม้ทั้งหมด

หน้าที่ 5 รายการที่ 25-30 จาก 42 รายการ

มะเขือต้น

ชื่อสามัญ

Potato tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum wrightii Benth

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE

มะเดื่ออุทุมพร

ชื่อสามัญ

Cluster fig, Goolar (Gular), Fig

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus racemosa L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ราชพฤกษ์

ชื่อสามัญ

Golden Shower, Indian Laburnum, Pudding-Pipe Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cassia fistula L.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ลั่นทม

ชื่อสามัญ

Singapore Plumeria, Temple tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plumeria obtusa L.

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

สนประดิพัทธ์

ชื่อสามัญ

Forest oak, Mountain ru, Red-tipped ru

ชื่อวิทยาศาสตร์

Casuarina junghuhniana Miq

ชื่อวงศ์

CASUARINACEAE

สะเดาเทียม

ชื่อสามัญ

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs

ชื่อวงศ์

MELIACEAE