ค้นหาพรรณไม้

ต้นไม้ทั้งหมด

หน้าที่ 4 รายการที่ 19-24 จาก 42 รายการ

มะขาม

ชื่อสามัญ

Tamarind, Indian date

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tamarindus indica L.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

มะพร้าว

ชื่อสามัญ

Coconut palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cocos nucifera L.

ชื่อวงศ์

ARECACEAE

มะม่วง

ชื่อสามัญ

Mango tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mangifera indica L.

ชื่อวงศ์

ANACARDIACEAE

มะยม

ชื่อสามัญ

Star gooseberry, Otaheite gooseberry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus acidus (L.) Skeels

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE

มะรุม

ชื่อสามัญ

Drumstick tree, Horse radish tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Moringa oleifera Lam.

ชื่อวงศ์

MORINGACEAE

มะฮอกกานี

ชื่อสามัญ

Broad-leaf mahogany

ชื่อวิทยาศาสตร์

Swietenia macrophylla King

ชื่อวงศ์

MELIACEAE