ค้นหาพรรณไม้

ต้นไม้ทั้งหมด

หน้าที่ 3 รายการที่ 13-18 จาก 42 รายการ

บัวสวรรค์

ชื่อสามัญ

Membrilla

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gustavia superba (Kunth) O. Berg

ชื่อวงศ์

LECYTHIDACEAE

ประดู่บ้าน

ชื่อสามัญ

Angsana

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pterocarpus indicus Willd.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ปาล์มหางกระรอก

ชื่อสามัญ

Foxtail palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wodyetia bifurcata A. K. Irvine

ชื่อวงศ์

ARECACEAE

ปีบ

ชื่อสามัญ

Indian cork tree, Tree jasmine

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millingtonia hortensis L. f

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

พญาสัตบรรณ

ชื่อสามัญ

Blackboard tree, Indian devil tree, White Cheesewood

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

ชื่อวงศ์

APOCYACEAE

พิกุล

ชื่อสามัญ

Bullet wood, Spanish cherry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mimusops elengi L.

ชื่อวงศ์

SAPOTACEAE