ค้นหาพรรณไม้

ต้นไม้ทั้งหมด

หน้าที่ 2 รายการที่ 7-12 จาก 42 รายการ

ชงโคฮ่องกง

ชื่อสามัญ

Hong Kong orchid tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia x blakeana Dunn

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ชมพูพันธุ์ทิพย์

ชื่อสามัญ

Rosy trumpet Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A. DC.

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

ชำมะเลียง

ชื่อสามัญ

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.

ชื่อวงศ์

SAPINDACEAE

ทองหลางลาย

ชื่อสามัญ

Indian coral tree, Variegated tiger's claw, Variegated coral tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythrina variegata L.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ทองอุไร

ชื่อสามัญ

Yellow bells, Yellow elder, Yellow trumpet bush

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth.

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

นนทรี

ชื่อสามัญ

Copper pod, Yellow flame, Yellow poinciana

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne

ชื่อวงศ์

FABACEAE