ค้นหาพรรณไม้

ต้นไม้ทั้งหมด

หน้าที่ 1 รายการที่ 1-6 จาก 42 รายการ

กระถินณรงค์

ชื่อสามัญ

Wattle, Earleaf Acacia

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

กระทิง

ชื่อสามัญ

Alexandrian laurel, Beach Calophyllum, Borneo mahogany

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calophyllum inophyllum L.

ชื่อวงศ์

CALOPHYLLACEAE

กระพี้จั่น

ชื่อสามัญ

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millettia xylocarpa Miq.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

กล้วยพัด

ชื่อสามัญ

Traveller's tree, Traveller's palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ravenala madagascariensis Sonn.

ชื่อวงศ์

STERLITZIACEAE

ขนุน

ชื่อสามัญ

Jackfruit Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Artocarpus heterophyllus Lam.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ข่อย

ชื่อสามัญ

Siamese rough bush, Tooth brush tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Streblus asper Lour.

ชื่อวงศ์

MORACEAE