แคฝรั่ง

ชื่อสามัญ

Nicaraguan cocoa shade

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ความสูงประมาณ 10 - 15 เมตร เปลือกนอกสีเทา ลำต้นมีรอยเป็นเส้นเล็กน้อย แตกกิ่งก้านพุ่งสู่ด้านบนไม่ค่อยเป็นระเบียบ ใบเป็นแผงมีใบย่อยประมาณ 5 - 6 คู่ ออกเรียงตรงกันตามก้านใบเป็นคู่ ๆ ใบบางเรียบปลายใบแหลม ขนาดของใบกว้างประมาณ 2 - 4 เซนติเมตร ใบยาวประมาณ 4 - 7 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อตามกิ่งก้าน มีกลิ่นหอม มีสีชมพูแกมขาว ดอกบานจะมีความกว้างประมาณ 23 เซนติเมตร มีกลีบดอก 5 กลีบ ตรงกลางดอกจะมีเกสรตัวผู้สีเหลือง ผล เป็นฝักกลม ยาว มีสีดำ เมื่อแก่เนื้อในฝักมีสีขาวกั้นเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นจะมีเมล็ดเรียงอยู่ภายใน ฝักหนึ่งยาวประมาณ 15 - 30 เซนติเมตร มีลักษณะใบเป็นพุ่ม ใบแบนกว้าง

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นรั้ว ให้ร่มเงา ส่วนต่าง ๆ ของต้น ใช้เป็นยาฆ่าแมลงได้

บริเวณที่พบ

ระหว่างอาคารหอประชุม และ โรงอาหาร

แผนที่

QR code

QR code ของ แคฝรั่ง Save As...