กล้วยพัด

ชื่อสามัญ

Traveller's tree, Traveller's palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ravenala madagascariensis Sonn.

ชื่อวงศ์

STERLITZIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลาง ลำต้นตั้งตรงสีน้ำตาลไม่แตกกิ่งก้านสาขา ลำต้นเป็นข้อสั้น ๆ คล้ายปาล์ม กิ่งก้านแผ่คล้ายพัดกว้างประมาณ 3 เมตร ใบ คล้ายใบกล้วย แต่ใหญ่และยาวกว่า ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อกระจุกด้านเดียวตามซอกใบ ผล แห้งแตกกลางพู เปลือกแข็งมาก กินไม่ได้ เมล็ดกลม เมื่อแก่มีสีน้ำตาลเข้ม

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ กาบดอกแข็ง ใช้ทำเครื่องประดับและหัตถกรรมได้หลายชนิด

บริเวณที่พบ

หน้าอาคารดนตรี

แผนที่

QR code

QR code ของ กล้วยพัด Save As...