อโศกเซนคาเบรียล

ชื่อสามัญ

Asoka tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monoon longifolium (Sonn.) B. Xue & R. M. K. Saunders

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ ใบ เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปใบหอกแคบ ปลายใบแหลม ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก สีครีมหรือเขียวอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง ผล สด เป็นแบบผลกลุ่ม รูปไข่กลับ ผลแก่สีเหลืองอมเขียว มีเมล็ดเดียว

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ

บริเวณที่พบ

หน้าอาคาร 7 คณะครุศาสตร์

แผนที่

QR code

QR code ของ อโศกเซนคาเบรียล Save As...