หูกระจง

ชื่อสามัญ

Ivory Coast almond, Black afara

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia ivorensis A. Chev.

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นไม้ที่มีทรงพุ่มสวยงามแตกกิ่งเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นห่างกันประมาณ 50-100 เซนติเมตร หูกระจงมีลักษณะ ใบ คล้ายกับหูกวาง แต่ใบหูกระจงจะมีขนาดเล็กกว่า สำหรับ ดอก มีสีขาวคล้ายดอกกระถินณรงค์ เมล็ด หูกระจงจะคล้ายกับเมล็ดพุทรา

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ ให้ร่มเงา

บริเวณที่พบ

กูโบท่านเฉก อาคาร 5 สนามหญ้าอาคาร 100 ปี (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) และ ข้างสระน้ำอาคาร 42 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนที่

QR code

QR code ของ หูกระจง Save As...