กระพี้จั่น

ชื่อสามัญ

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millettia xylocarpa Miq.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้น สูง 7-20 เมตร เรือนยอดกลมหรือทรงกระบอก เปลือกต้นสีเทาเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็ก ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบย่อยรูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน ออกเป็นคู่ตรงข้าม 3-5 คู่ ดอก ออกเป็นช่อกแยกแขนง ดอกย่อยรูปดอกถั่ว กลีบดอกสีขาว ออกพร้อมใบอ่อน ผล เป็นฝักแห้งแตก แบน รูปขอบขนานเปลือกแข็ง เมล็ดสีน้ำตาล

การใช้ประโยชน์

ไม้ทำเยื่อกระดาษ ด้ามเครื่องมือของเล่นเด็ก ทำดอกไม้ประดิษฐ์ ยอดอ่อน นำมาประกอบอาหาร

บริเวณที่พบ

อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนที่

QR code

QR code ของ กระพี้จั่น Save As...