หางนกยูงฝรั่ง

ชื่อสามัญ

Flamboyant Tree, Flame of the Forest, Peacock Flower

ชื่อวิทยาศาสตร์

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นโตเต็มที่สูงราว 12 - 18 เมตร เรือนยอดแผ่กว้างทรงกลมคล้ายร่ม แผ่กิ่งก้านออกคล้ายก้ามปู แต่มีขนาดเล็กกว่า ลำต้นเกลี้ยง เปลือกสีน้ำตาลอ่อนอมขาวถึงสีน้ำตาลเข้ม โคนต้นเป็นพูพอน มักมีรากโผล่พ้นดินออกโดยรอบเมื่อโตเต็มที่ ใบ เป็นใบประกอบขนนกสองชั้นเรียงเวียนสลับและมีใบย่อยเรียงตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปขอบขนาน ปลายกลมโคนเบี้ยว ผิวใบเกลี้ยง ช่อดอก ออกตามปลายกิ่ง และตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ประกอบด้วยกลีบดอก 5 กลีบ และเกสรตัวผู้ยาวงอนออกมาเหนือกลีบดอก กลีบดอกหางนกยูงความจริงประกอบด้วยสี 2 สี คือสีแดงและสีเหลือง แต่ส่วนใหญ่จะมี 2 สีนี้อยู่ด้วยกันจึงเห็นเป็นสีแสด ผล ของหางนกยูงฝรั่งเป็นฝักแบนโค้งรูปดาบ และเมล็ดเรียงตามขวาง

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ ให้ร่มเงา ราก มีสรรพคุณทางยา ใช้เป็นยาขับโลหิตสตรี ช่วยแก้อาการบวมต่าง ๆ ลำต้น ใช้ทาแก้พิษ ถอนพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย

บริเวณที่พบ

สนามหญ้าอาคาร 100 ปี (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)

แผนที่

QR code

QR code ของ หางนกยูงฝรั่ง Save As...