สะเดาเทียม

ชื่อสามัญ

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs

ชื่อวงศ์

MELIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 30 - 40 เมตร ลำต้นตรง เปลือกเรียบเมื่ออายุยังน้อย เมื่ออายุมากขึ้นจะแตกล่อนเป็นแผ่น ใบ ประกอบรูปขนนก ใบย่อยเยื้องสลับกันเล็กน้อย จำนวน 7 - 11 คู่ ใบย่อยรูปไข่ ปลายใบแหลม ดอก ออกรวมเป็นช่อตามง่ามใบสีขาว ผล รูปไข่ เมื่อแก่สีเหลือง มีเมล็ดเดียว

การใช้ประโยชน์

ใบ และ เมล็ด นำมาสกัดทำยาฆ่าแมลง เปลือก มีสรรพคุณทางยา แก้บิด และท้องร่วง

บริเวณที่พบ

หลังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย

แผนที่

QR code

QR code ของ สะเดาเทียม Save As...