สนประดิพัทธ์

ชื่อสามัญ

Forest oak, Mountain ru, Red-tipped ru

ชื่อวิทยาศาสตร์

Casuarina junghuhniana Miq

ชื่อวงศ์

CASUARINACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้น สูง 10-20 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา แตกเป็นร่องตื้น เรือนยอดรูปกรวยคว่ำ กิ่งขนาดเล็กทำมุมแหลมกับลำต้น และแตกกิ่งเป็นระเบียบ กิ่งย่อยสีเขียวเรียงกัน ขนาดเล็กมากคล้ายรูปเข็มต่อกันเป็นปล้อง ๆ ใบ เป็นใบเดี่ยว ลดรูปจนคล้ายเกล็ด เรียงเป็นวงรอบข้อ ข้อละ 9- 11 ใบ ดอก ช่อเชิงลด แยกเพศแยกต้น ช่อดอกเพศผู้ รูปกระบอง ออกตามปลายกิ่ง ช่อดอกเพศเมีย รูปกลม ผล เป็นผลกลุ่ม ผลย่อยแห้งแตก

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ แนวกันลม

บริเวณที่พบ

วัดสิงหาราม และ อาคาร 42 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนที่

QR code

QR code ของ สนประดิพัทธ์ Save As...