ลั่นทม

ชื่อสามัญ

Singapore Plumeria, Temple tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plumeria obtusa L.

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 8 เมตร เรือนยอดกว้าง เปลือกบางสีเทาอ่อน ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่กลับ ปลายทู่ โคนสอบ สีเขียวเข้ม ดอก ออกเป็นช่อแยกแขนง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด สีขาว ตรงกลางสีเหลืองอ่อน ผล เป็นฝักแห้งแตก รูปทรงกระบอก ออกเป็นคู่ เมล็ดมีจำนวนมาก

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ และมีฤทธิ์ทางยา น้ำยาง ใช้ทาแก้โรคงูสวัด หิด มล็ด เป็นยาระบาย เปลือก แก้โรคหนองใน ไขข้ออักเสบ เป็นยาถ่าย และขับลม

บริเวณที่พบ

สนามหญ้าหน้าอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ และ กูโบท่านเฉกฯ

แผนที่

QR code

QR code ของ ลั่นทม Save As...