ราชพฤกษ์

ชื่อสามัญ

Golden Shower, Indian Laburnum, Pudding-Pipe Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cassia fistula L.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นผลัดใบ สูง 8 - 15 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู่เรียงสลับ มีใบย่อย 3 - 8 คู่ แผ่นใบรูปป้อม รูปไข่ หรือรูปขอบขนานขนาดกว้าง 4 -8 เซนติเมตร ยาว 7 - 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนมน ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อตามซอกใบ หรือตามกิ่ง ยาว 20 - 45 เซนติเมตร ผล เป็นฝักทรงกระบอก ยาว 20 - 60 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 - 2.5 เซนติเมตร

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ ราก มีสรรพคุณทางยา รักษาเกี่ยวกับหัวใจ แก่น ใช้เป็นยาขับพยาธิ เปลือกต้น ใช้เป็นยาช่วยเร่งคลอด ฝัก เป็นยาระบาย บรรเทาอาการแน่นหน้าอก

บริเวณที่พบ

กูโบท่านเฉกฯ

แผนที่

QR code

QR code ของ ราชพฤกษ์ Save As...