โมกบ้าน

ชื่อสามัญ

Water jasmine, Wild water plum

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wrightia religiosa (Teijsm & Binn.) Benth. ex Kurz

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5 - 12 เมตร ผิวเปลือกสีน้ำตาลดำ ลำต้นกลมเรียบ มีจุดประเล็ก ๆ สีขาวทั่วต้น แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบลำต้นไม่เป็นระเบียบ ใบ เป็นใบเดียวออกเรียงกันเป็นคู่ตามก้านใบ ลักษณะใบเป็นรูปไข่ รี ปลายใบมนแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ เนื้อใบบางสีเขียว ขนาดใบกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร ดอก เป็นช่อสั้น ๆ อยู่ตามปลายกิ่ง ช่อหนึ่งมีดอก 4 - 8 ดอก ลักษณะดอกจะคว่ำหน้าลงสู่พื้นดินมีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาวกลิ่นหอม ดอกบานเต็มที่มีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร ผล เป็นฝักรูปทรงกระบอกจะออกมาเป็นคู่ ลักษณะโค้งงอเข้าหากัน ภายในมีเมล็ดเรียงอยู่จำนวนมาก ขนาดความยาวของฝักประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ ราก มีสรรพคุณทางยา รสเมามัน แก้โรคผิวหนัง

บริเวณที่พบ

อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ และ หน้าอาคาร 6 คณะครุศาสตร์

แผนที่

QR code

QR code ของ โมกบ้าน Save As...