มะเดื่ออุทุมพร

ชื่อสามัญ

Cluster fig, Goolar (Gular), Fig

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus racemosa L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้น สูง 10-30 เมตร เปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปใบหอก ปลาบใบแหลม โคนใบมนหรือเบี้ยว ดอก ช่อแบบมะเดื่อ ตามกิ่งและลำต้น ดอกย่อยแยกเพศร่วมต้น ฝังตัวอยู่บนฐานรองดอกรูปกลมคล้ายผล ผล แบบมะเดื่อ สีเขียวสดเมื่อแก่มีสีเหลืองถึงแดง

การใช้ประโยชน์

ใช้เป็นยาสมุนไพร ราก มีฤทธิ์แก้ไข้ อาการร้อนใน เปลือก เป็นยาสมานแผล แก้อาการท้องเสีย ผลดิบ แก้เบาหวาน ผลสุก มีฤทธิ์เป็นยาระบาย

บริเวณที่พบ

วัดบรมพุทธาราม

แผนที่

QR code

QR code ของ มะเดื่ออุทุมพร Save As...