มะเขือต้น

ชื่อสามัญ

Potato tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum wrightii Benth

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ยืนต้น ทรงพุ่มสูง 4 – 10 เมตร กิ่งก้านเปราะ มีขนปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงสลับเป็นรูปไข่ มีหนามห่าง ดอก มีสีม่วงแล้วจางเป็นสีขาว ผล รูปทรงกลม เมื่อสุกมีสีน้ำตาล มีเมล็ดจำนวนมาก

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ

บริเวณที่พบ

ข้างสระน้ำอาคาร 42 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนที่

QR code

QR code ของ มะเขือต้น Save As...