พญาสัตบรรณ

ชื่อสามัญ

Blackboard tree, Indian devil tree, White Cheesewood

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

ชื่อวงศ์

APOCYACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ยืนต้น สูง 15 - 30 เมตร เปลือกเรียบสีเทาดำ มียางสีขาว ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเป็นวงรอบข้อ 4-7 ใบ รูปไข่กลับหรือขอบขนาน ปลายใบมนเว้าเข้าเล็กน้อย โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ดอก ออกเป็นช่อแบบซี่ร่มเชิงประกอบ ออกตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเป็นหลอด กลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉก มีสีขาวนวล กลิ่นหอม ผล เป็นฝักแห้งแก่แล้วแตก รูปทรงกระบอกยาว มีเมล็ดจำนวนมาก

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ และมีสรรพคุณทางยา เปลือก รักษาโรคบิด ลำไส้ติดเชื้อ และมาลาเรีย ใบ ใช้ในการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

บริเวณที่พบ

สนามหญ้าหลังอาคารกองนโยบายและแผน

แผนที่

QR code

QR code ของ พญาสัตบรรณ Save As...