แปรงล้างขวด

ชื่อสามัญ

Weeping bottle brush

ชื่อวิทยาศาสตร์

Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don.

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นไม้พุ่มและไม้ต้นทรงสูง มีใบเล็กแหลมยาว แตกใบรอบกิ่งเป็นพู่ยาวห้อยลง ดอก ออกที่ยอด ช่อดอกเรียงรูป spike มีก้านเกสรที่มีสีสันต่าง ๆ และก้านเกสรตัวผู้ยาวกว่ากลีบดอก ผล แห้งไม่มีเนื้อ

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ ให้ร่มเงา

บริเวณที่พบ

หน้าอาคารดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนที่

QR code

QR code ของ แปรงล้างขวด Save As...