ปาล์มหางกระรอก

ชื่อสามัญ

Foxtail palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wodyetia bifurcata A. K. Irvine

ชื่อวงศ์

ARECACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นพืชจำพวกปาล์ม รูปร่างทรงพุ่ม ทรงกลม ลำต้น เป็นลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงได้เอง ผิวลำต้นเรียบ เห็นข้อปล้องชัดเจน ต้นอ่อนสีเขียวอ่อน ต้นแก่สีเขียวแก่ ไม่มีน้ำยาง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวอ่อนแกมเหลือง ขนาดแผ่นใบกว้าง 1.8 เซนติเมตร ยาว 28.5 เซนติเมตร ใบเรียบมัน เรียวยาว ใบเรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปแถบ ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ดอก เป็นดอกช่อแบบหางกระรอก ออกที่ซอกใบ ดอกสีเหลืองแกมเขียวอ่อน กลีบเลี้ยงแยกกัน จำนวน 3 กลีบ สีเหลืองแกมเขียว กลีบดอกแยกกัน จำนวน 3 กลีบ สีเหลือง เกสรตัวผู้ จำนวน 1 อัน สีขาว เกสรตัวเมีย จำนวน 1 อัน สีขาว รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ ดอกไม่มีกลิ่น กลีบดอกติดกันรูปคนโท ผล ผลอ่อนสีเขียวแกมเหลือง ผลแก่สีน้ำตาลแกมดำ ผลรูปรี เมล็ด มีเมล็ดจำนวน 1 เมล็ดต่อผล

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ เพิ่มความสวยงาม ให้ร่มเงา

บริเวณที่พบ

หน้าอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ และ หน้าอาคาร 100 ปี (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)

แผนที่

QR code

QR code ของ ปาล์มหางกระรอก Save As...