บัวสวรรค์

ชื่อสามัญ

Membrilla

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gustavia superba (Kunth) O. Berg

ชื่อวงศ์

LECYTHIDACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้น สูง 2 - 10 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียน เป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง รูปหอกแกมไข่กลับ ขอบจักฟันเลื่อย ดอก ช่อเชิงหลั่นสั้นๆ ตามซอกใบ กลีบดอก สีขาว ชมพู หรือม่วงอ่อน มี 6-8 กลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก เชื่อมติดกันบริเวณโคน รังไข่ใต้วงกลีบ ก้านเกสรเพศเมียสั้น ผล แห้งแตกแบบมีฝาปิด รูปร่างกลม ปลายแบน

การใช้ประโยชน์

ใช้เป็นไม้ประดับ

บริเวณที่พบ

ระหว่างอาคาร 6 และ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

แผนที่

QR code

QR code ของ บัวสวรรค์ Save As...