ไทรย้อยใบแหลม

ชื่อสามัญ

Benjamin’s fig, Golden fig, Weeping fig

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus benjamina L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้น สูง 10-20 เมตร มีรากอากาศ มีน้ำยางขาว เปลือกเรียบสีน้ำตาล ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี รูปใบหอกหรือรูปไข่ ปลายเรียวแหลม โคนใบสอบ ดอก ช่อแบบมะเดื่อ ดอกย่อยฝังตัวภายในฐานรองดอกที่มีรูปร่างกลมคล้ายผล ออกเป็นคู่ที่ซอกใบ แยกเพศอยู่ร่วมต้น ผล แบบมะเดื่อ สุกสีส้มอมแดงเข้ม ไม่มีขั้วผล

การใช้ประโยชน์

มีคุณสมบัติเป็นพืชสมุนไพร รากไทร มีฤทธิ์บำรุงโลหิต ขับปัสสาวะ แก้อาการท้องเสีย ลดการติดเชื้อ

บริเวณที่พบ

วัดบรมพุทธาราม อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ

แผนที่

QR code

QR code ของ ไทรย้อยใบแหลม Save As...