ทองอุไร

ชื่อสามัญ

Yellow bells, Yellow elder, Yellow trumpet bush

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth.

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2 - 5 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 2 - 5 คู่ รูปหอก โคนและปลายใบแหลม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกัน รูประฆัง ผล เป็นฝัก รูปทรงกระบอก แตกเป็นสองซีก เมล็ดแบน จำนวนมาก

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ มีสรรพคุณทางยา รักษาโรคเบาหวาน และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร

บริเวณที่พบ

ข้างอาคาร 42 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ข้างอาคาร 7 คณะครุศาสตร์

แผนที่

QR code

QR code ของ ทองอุไร Save As...