แนะนำพรรณไม้

มะขาม

ชื่อสามัญ

Tamarind, Indian date

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tamarindus indica L.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

โมกบ้าน

ชื่อสามัญ

Water jasmine, Wild water plum

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wrightia religiosa (Teijsm & Binn.) Benth. ex Kurz

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

บัวสวรรค์

ชื่อสามัญ

Membrilla

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gustavia superba (Kunth) O. Berg

ชื่อวงศ์

LECYTHIDACEAE

กระพี้จั่น

ชื่อสามัญ

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millettia xylocarpa Miq.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

เสลา

ชื่อสามัญ

Thai bungor

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagerstroemia loudoni Teijsm. & Binn.

ชื่อวงศ์

LYTHRACEAE

พญาสัตบรรณ

ชื่อสามัญ

Blackboard tree, Indian devil tree, White Cheesewood

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

ชื่อวงศ์

APOCYACEAE