แนะนำพรรณไม้

ไผ่สีสุก

ชื่อสามัญ

Lesser Thorny Bamboo

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bambusa flexuosa Munro

ชื่อวงศ์

POACEAE

ทองอุไร

ชื่อสามัญ

Yellow bells, Yellow elder, Yellow trumpet bush

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth.

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

มะพร้าว

ชื่อสามัญ

Coconut palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cocos nucifera L.

ชื่อวงศ์

ARECACEAE

ข่อย

ชื่อสามัญ

Siamese rough bush, Tooth brush tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Streblus asper Lour.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ประดู่บ้าน

ชื่อสามัญ

Angsana

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pterocarpus indicus Willd.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

แคฝรั่ง

ชื่อสามัญ

Nicaraguan cocoa shade

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.

ชื่อวงศ์

FABACEAE