แนะนำพรรณไม้

ไผ่สีสุก

ชื่อสามัญ

Lesser Thorny Bamboo

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bambusa flexuosa Munro

ชื่อวงศ์

POACEAE

หางนกยูงฝรั่ง

ชื่อสามัญ

Flamboyant Tree, Flame of the Forest, Peacock Flower

ชื่อวิทยาศาสตร์

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

มะเขือต้น

ชื่อสามัญ

Potato tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum wrightii Benth

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE

มะขาม

ชื่อสามัญ

Tamarind, Indian date

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tamarindus indica L.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

นนทรี

ชื่อสามัญ

Copper pod, Yellow flame, Yellow poinciana

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne

ชื่อวงศ์

FABACEAE

โพศรีมหาโพ

ชื่อสามัญ

Sacred fig, Pipal ree, Bodhi Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus religiosa L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE