แนะนำพรรณไม้

ลั่นทม

ชื่อสามัญ

Singapore Plumeria, Temple tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plumeria obtusa L.

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE

ชงโคฮ่องกง

ชื่อสามัญ

Hong Kong orchid tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia x blakeana Dunn

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ไทรย้อยใบแหลม

ชื่อสามัญ

Benjamin’s fig, Golden fig, Weeping fig

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus benjamina L.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

หางนกยูงฝรั่ง

ชื่อสามัญ

Flamboyant Tree, Flame of the Forest, Peacock Flower

ชื่อวิทยาศาสตร์

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

กระทิง

ชื่อสามัญ

Alexandrian laurel, Beach Calophyllum, Borneo mahogany

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calophyllum inophyllum L.

ชื่อวงศ์

CALOPHYLLACEAE

ราชพฤกษ์

ชื่อสามัญ

Golden Shower, Indian Laburnum, Pudding-Pipe Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cassia fistula L.

ชื่อวงศ์

FABACEAE