แนะนำพรรณไม้

เสลา

ชื่อสามัญ

Thai bungor

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagerstroemia loudoni Teijsm. & Binn.

ชื่อวงศ์

LYTHRACEAE

ปีบ

ชื่อสามัญ

Indian cork tree, Tree jasmine

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millingtonia hortensis L. f

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

ชำมะเลียง

ชื่อสามัญ

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.

ชื่อวงศ์

SAPINDACEAE

กระพี้จั่น

ชื่อสามัญ

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millettia xylocarpa Miq.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

ทองอุไร

ชื่อสามัญ

Yellow bells, Yellow elder, Yellow trumpet bush

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth.

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

สนประดิพัทธ์

ชื่อสามัญ

Forest oak, Mountain ru, Red-tipped ru

ชื่อวิทยาศาสตร์

Casuarina junghuhniana Miq

ชื่อวงศ์

CASUARINACEAE