แนะนำพรรณไม้

สะเดาเทียม

ชื่อสามัญ

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs

ชื่อวงศ์

MELIACEAE

ขนุน

ชื่อสามัญ

Jackfruit Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Artocarpus heterophyllus Lam.

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ราชพฤกษ์

ชื่อสามัญ

Golden Shower, Indian Laburnum, Pudding-Pipe Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cassia fistula L.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

มะฮอกกานี

ชื่อสามัญ

Broad-leaf mahogany

ชื่อวิทยาศาสตร์

Swietenia macrophylla King

ชื่อวงศ์

MELIACEAE

ปาล์มหางกระรอก

ชื่อสามัญ

Foxtail palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wodyetia bifurcata A. K. Irvine

ชื่อวงศ์

ARECACEAE

ชงโคฮ่องกง

ชื่อสามัญ

Hong Kong orchid tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia x blakeana Dunn

ชื่อวงศ์

FABACEAE