แนะนำพรรณไม้

ปีบ

ชื่อสามัญ

Indian cork tree, Tree jasmine

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millingtonia hortensis L. f

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE

หางนกยูงฝรั่ง

ชื่อสามัญ

Flamboyant Tree, Flame of the Forest, Peacock Flower

ชื่อวิทยาศาสตร์

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.

ชื่อวงศ์

FABACEAE

กล้วยพัด

ชื่อสามัญ

Traveller's tree, Traveller's palm

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ravenala madagascariensis Sonn.

ชื่อวงศ์

STERLITZIACEAE

นนทรี

ชื่อสามัญ

Copper pod, Yellow flame, Yellow poinciana

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne

ชื่อวงศ์

FABACEAE

เสลา

ชื่อสามัญ

Thai bungor

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagerstroemia loudoni Teijsm. & Binn.

ชื่อวงศ์

LYTHRACEAE

ไผ่สีสุก

ชื่อสามัญ

Lesser Thorny Bamboo

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bambusa flexuosa Munro

ชื่อวงศ์

POACEAE